Peyzaj ve Süs Bitkileri

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI
 

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı 2000-2001 öğretim yılında geliştirilmiş altyapısı ve teknolojik imkânlarıyla yeni binasında eğitime başlamıştır. Programda, 4 kadrolu öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca farklı uzmanlık alanlarındaki dersler için üniversite bünyesinde görev yapan öğretim üyelerinden de destek alınmaktadır. Programın amacı, peyzaj mimarlığı uygulamalarında işveren, peyzaj mimarı ve işçi arasındaki diyaloğu sağlayan, uygulama ve hesaplamalardan sorumlu teknik eleman yetiştirmektir. Peyzaj teknikerliğinin yanı sıra bitkisel materyalin tanımlanması, üretimi ve aplikasyonu konusunda da yeterli eğitim alan öğrenciler, peyzaj uygulamaları dışında süs bitkileri üretebilen ve pazarlayabilen, sera-fidanlık gibi işletmelerde görev alabilmektedirler. Programda öğrencilere; iç ve dış mekân süs bitkileri, farklı üretim yöntemleri, bitkisel ve yapısal aplikasyonlar, donatı ve yapısal elemanlar, arazi aplikasyonları, metraj ve maliyet hesapları gibi konular da teorik ve pratik dersler verilmektedir. Eğitim sürecinde öğrenciler bire bir uygulamalar içinde yer alarak üretim yapabilmektedir. Okul bünyesinde yapılan uygulamalar haricinde çevre il ve ilçelerdeki fuarlara, sera ve üretim merkezlerine yapılan ziyaret ve gezilerle de derslerin uygulamaları desteklenmektedir.


PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ TEKNİKERİ TANIMI
 

Günümüzde hızla gelişen kentleşme ve artan yapılaşmalar sonucunda oluşan çevresel sorunların giderilmesinde ve yaşanabilir mekânların oluşturulmasında, peyzaj mimarlığı çalışmalarında uygulama sürecinde yer alan, metraj ve maliyet hesabı çıkarabilen, bunların yanında bitkisel materyalin üretiminde, pazarlamasında ve aplikasyonunda görev alan elemandır.


GÖREVLERİ
 

Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikerinin yapması gereken muhtemel işler; peyzaj mimarları tarafından hazırlanan projeleri uygulamaya koymak, toprak hazırlığı, ekim-dikim, gübreleme, bakım-onarım konularında planlama yapabilmek, vejetasyon süresince bitkileri izleyerek gerekli bakım işlerinin yapılmasını sağlamak, çalışma alanında kullanacağı bitkilerin pazarlamasını yapmak, aplikasyon çalışmalarında metraj ve maliyet hesaplarını çıkarmaktır.

ALET VE MAKİNALAR

Alan çalışmalarında konusu ile ilgili alet ve makineleri (teknik çizim ve ölçüm aletleri, CAD tabanlı programlar, traktör, mibzer, freze vb. tarım aletleri, bilgisayar, otomobil) kullanabilme yetisine sahip olmak.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mesleğini sevmek, arazi çalışmalarını sevmek, iyi sosyal ilişkiler kurabilmek, prezantabl olmak, seyahati sevmek ve hiçbir engeli olmamak, hoşgörülü, sabırlı ve dikkatli olmak, yaratıcı ve yönetici yeteneğe sahip olmak.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikerleri, belediyelerin park ve bahçe müdürlüklerinde, özel sektör (peyzaj firmaları), tohum firmaları, süs bitkileri üretimi ve pazarlamasında çalışabilirler. Ayrıca konuları ile ilgili kendi işlerini kurabilme imkânlarına sahiptirler. Çalışma ortamları ofis ve açık alanlardır. Çalışma alanlarında peyzaj mimarları, işçiler ve işverenler ile diyalog halindedirler.

MESLEKİ EĞİTİM

- Peyzaj ve süs bitkileri programında teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.
- Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitimi başarı ile bitirenlere ön lisans diploması ve “Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri” unvanı verilir.

 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Belediyelerin park ve bahçe müdürlüklerinde, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde, T.C. Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nde, Tarım İl ve İlçe Müdürlüğünde, Özel ve Devlet Fidan Üretme Merkezlerinde, Peyzaj Mimarlığı hizmeti veren firmalarda iş bulma olanakları vardır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ DURUMU

- Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikerleri eğitim sürecinde devlet ve özel kuruluşlardan belli şartlarda kredi ve burs alabilirler.
- Yörede faaliyet gösteren süs bitkileri üreticileri yanında part-time çalışarak bilgilerini pekiştirebilme ve az da olsa gelir sağlayabilme imkânına sahiptirler.
 - Mezuniyet sonrası özel sektörle yapacağı anlaşma kişinin bilgi birikimi, yeteneği, çalışma kapasitesi gibi faktörler kazanç durumunu belirler.

MESLEKİ İLERLEME OLANAKLARI

Kişinin özelliklerine ve işverenin durumuna bağlı olarak yöneticiliğe kadar yükselebilme olanağına sahip olabilir. İki yıllık eğitim sonunda yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili üniversitelerin ziraat fakültelerine veya peyzaj mimarlığı bölümlerine geçerek eğitimlerine devam edebilirler. Bu bölümleri bitirenler “Ziraat Mühendisi” veya “Peyzaj Mimarı” unvanı alırlar.