Seracılık

SERACILIK PROGRAMI

1-Genel Bilgi: Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı 2000-2001 öğretim yılında geliştirilmiş altyapısı ve teknolojik imkanlarıyla yeni binasında eğitime başlamıştır. Programda, üç kadrolu öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca farklı uzmanlık alanlarındaki dersler için üniversite bünyesinde görev yapan öğretim üyelerinden de destek alınmaktadır. Eğitim sürecinde öğrenciler bire bir uygulamalar içinde yer alarak üretim yapabilmektedirler. Okul bünyesinde yapılan uygulamalar haricinde çevre il ve ilçelerdeki fuarlara, sera ve üretim merkezlerine yapılan ziyaret ve gezilerle de derslerin uygulamaları desteklenmektedir.

2-Programın Amacı, Seracılık programının amacı; bir tarım kolu olan Seracılık sektörüne teknisyen ile mühendis arasında ara eleman yetiştirmektir.

3-Mesleğin Gerektirdiği Özellikler Bu programda eğitim görmek isteyenlerin; Mesleğini sevmek Alanda çalışmayı sevmek Alet ve ekipman kullanmaya yatkın olmak, Doğayı ve çevreyi seven, Sosyal ilişkileri iyi ve prezentabl olmak Seyahati sevmek ve hiçbir engeli olmamak Hoşgörülü, sabırlı ve dikkatli olmak Yaratıcı ve yönetici yeteneğe sahip olmak

4-Mezunların Kazandığı Diploma ve Ünvanı: Eğitim süresi 2 yıllık olup, Seracılık programını başarı ile bitirenlere ön lisans diploması ve “Seracılık Teknikeri” ünvanı verilir.

5-Mezunların Çalışma Alanları: - Belediyelerin park ve bahçe müdürlüklerinde - T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde - T.C. Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nde - Tarım İl ve İlçe Müdürlü’ğünde - Özel ve Devlet Fidan Üretme Merkezlerinde - Özel kişi ve firmaların sebze ve saksılı süs bitkileri veya kesme çiçek seralarında, - Tohum, ilaç, gübre firmaları ve bayilerinde, - Sulama ekipmanı imal eden firma veya projelendirip kuran firmalarda, - Peyzaj işletmelerinde, özellikle turizm şirketlerinin peyzaj düzenleme ve bakım işlerinde çalışabilirler.

6-Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç Durumu -Seracılık Teknikerleri eğitim sürecinde Devlet ve Özel Kuruluşlardan belli şartlarda kredi ve burs alabilirler. - Yörede faaliyet gösteren süs bitkileri ve seracı üreticileri yanında part-time çalışarak bilgilerini pekiştirebilme ve az da olsa gelir sağlayabilme imkanına sahiptirler. - Mezuniyet sonrası özel sektörle yapacağı anlaşma kişinin bilgi birikimi, yeteneği, çalışma kapasitesi gibi faktörler kazanç durumunu belirler.

7-Mesleki İlerleme Olanakları Kişinin özelliklerine ve işverenin durumuna bağlı olarak yöneticiliğe kadar yükselebilme olanağına sahip olabilir. İki yıllık eğitim sonunda yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili üniversitelerin Ziraat Fakültelerine geçerek eğitimlerine devam edebilirler. Bu bölümleri bitirenler “Ziraat Mühendisi” ünvanı alırlar.