Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet ERSAN

Prof.Dr.Önder YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Ceyhun KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Ali SALMAN

Öğrt.Gör. Dr. Handan ÇAKAR

Öğrt.Gör. Dr. Özlem AKAT SARAÇOĞLU

Raportör:Hasan KARAKOÇ