Genel Bilgiler

Sadık SUSAMCIOĞLU  binası ile birlikte toplam olarak 12 derslik, 5 laboratuar (Bitkisel Üretim Laboratuarı, 2 adet Bilgisayar Laboratuarı) 2 adet Teknik Resim Dersliği, 1 adet Konfeksiyon Uygulama Atölyesi, 2000 m2 Uygulama Serası bulunmaktadır.

Ayrıca 41.925 m2’lik arazimizin 2000 m2’lik kısmı da yine uygulama alanı olarak kullanılmaktadır. 2014 – 2015 eğitim- öğretim yılında Meslek Yüksekokulumuz Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında 57, Giyim Üretim  Teknolojisi Programında 41, Moda Tasarım Programında 48 ve Seracılık Programında 21 Çim Alan Tesis ve Yönetimi olmak üzere toplam 219 öğrenci eğitimine devam etmektedir.

Teorik ve uygulama derslerinin tümü okulumuzda yürütülmekte, yöremizin doğal laboratuar niteliğinde olmasından da faydalanılarak düzenlenen teknik gezilerle öğrencilerimizin alanları ile ilgili üretim süreçleri birebir sağlanmaktadır. Yine öğrencilerimiz için uygulama olanağı sağlayan, stratejik amaçlarımız arasında da yer alan “Bölgesel Kalkınmaya Katkıda Bulunmak” amacıyla birçok kurum ve kuruluşun peyzaj düzenlemelerinin yapılması çalışmaları da sürdürülmektedir.

Bayındır Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz; analitik düşünme yeteneğine sahip çağdaş, yenilikçi, teknolojiyi takip eden ve onu aktif olarak kullanabilen teknikerler (ara insan gücü) yetiştirerek Ege Bölgesinin tarım ve tekstil faaliyetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz; eğitime gelişmiş ülkelere eş değerde bölgemiz ve ülkemiz gereksinimlerini karşılayacak uygulamalı eğitim gerçekleştirerek, üstün değerler yaratacak bireyler yetiştiren alanında lider bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Eğitim ve Öğretim süresi 4 yarıyıl (2 yıl) olan Meslek Yüksekokulumuzda, 11 Öğretim Elemanı, 5 İdari Personel, 7 Hizmet Alımı ile çalışan Personel, 5 Güvenlik Görevlisi olmak üzere 28 Akademik ve İdari Personel görev yapmaktadır.