Moda Tasarım

MODA TASARIM
 

Ege Üniversitesi Bayınıdır Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı 2009-2010 eğitim ve öğretim yılından itibaren Eğitim öğretime başlamıştır. Programda, bir kadrolu öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca farklı uzmanlık alanlarındaki dersler için bünyemizde görev yapan öğretim elemanlarından da destek alınmaktadır. Bu programın amacı, öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini geliştirebilmelerini sağlarken çizgi, form, biçim, oran/orantı, renk, doku, gibi sanatın en genel ve temel kavramlarını geliştirerek, tekstil materyalleri ile ürün ilişkilerini kurmalarına yardımcı olmak ve bunu yaparken de özgün öneriler geliştirebilmelerine olanak sağlamaktır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, hazır giyim işletmelerinin ve moda evlerinin koleksiyon hazırlama bölümlerinde tekniker olarak çalışabilmektedir. Okul bünyesinde yapılan uygulamalar haricinde fabrikaların tasarım ünitelerini ziyaret ve fuar gezileri de derslerin uygulamalarını desteklemektedir.

Moda Tasarım Programı Teknikerinin Tanımı

Günümüz de sanayinin her dalında olduğu gibi, hazır giyim sektöründe de Güncel moda bilgilerini göze hoş gelecek şekilde düzenleyen ve bilgisayar ortamında koleksiyon hazırlayarak çalıştığı firmanın müşterilerine üretim siparişlerinin sürekliliğini sağlayabilen elamandır. 

Gerekli Malzemeler

Çeşitli çizim kâğıtları, boya kalemleri, cetvel-şablon malzemeleri, kumaş çeşitleri ve Grafik tabanlı programları tanımalı ve kullanabilmeli. 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Araştırmayı seven, meraklı, sosyal, moda alanında gözlem yapabilen, Moda dergileri, vitrin ve fuar gezilerini severek yapan ve edindiği bilgileri estetik ilkeleri göz önünde bulundurarak göze hoş gelecek şekilde düzenleyen ve sunma yeteneğe sahip olmalıdır.

Çalışma Alanları

Moda Tasarımı Teknikerleri fabrikaların Tasarım üniteleri, Konfeksiyon atölyeleri, moda evleri, Grafik ajansları, tekstil baskı atölyeleri, desen renk ayrımı gibi işlerde çalışabilirler, ayrıca kendilerine ait moda evi açabilirler.

Mesleki Eğitim

- Moda tasarımı programında teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.
- Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitimi başarı ile bitirenlere ön lisans diploması ve “Moda Tasarımı Teknikeri” ünvanı verilir.