Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı 2013 yılında Yüksek Öğretim Kurumunun onayı ile açılmış ve ilk defa 2013-2014 eğitim – öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Programda kadrolu üç kadrolu öğretim görevlisi bulunmaktadır. Farklı uzmanlık alanlarındaki dersler için üniversite bünyesinde görev yapan öğretim üyelerinden de destek alınmaktadır.
Programın amacı: Ülkemizde çim alan tesisi ve yönetimi konusu son yıllarda oldukça popüler haline gelmiştir. Futbol sahaları, golf sahaları, park ve bahçeler, oteller gibi çok farklı alanlarda yoğun kullanım alanı olan bu sektöre teknik konularda bilgili ve uygulamaya yönelik teknik ara insan gücü yetiştirmek programın amacıdır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde çim konusunda iki yıllık hatta dört yıllık programlar mevcut olup ülkemizde ilk kez açılan bu programda öğrenciler, uygulama ağırlıklı teknik konularda bilgi sahibi olacaklardır.
Programda öğrenciler, arazi ölçümleri, drenaj altyapısı, sulama sistemleri, gübreleme, bakım onarım, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi mesleki yeterliliğin gerektirdiği her konuda bilgi sahibi olacaklardır. Sektörün gereksinimlerini daha yakından öğrenebilmek için teknik gezilerle fuarlara, üretim alanlarına ve uygulamalara katılabileceklerdir.

ÇİM ALAN TESİSİ VE YÖNETİMİ TANIMI

Gerek fonksiyonel gerekse estetik amaçla kullanılan çim alanların oluşturulmasında uygulamada bir fiil yer alan, ekim, dikim, bakım ve onarım konularda bilgili, metraj ve maliyet hesabı yapabilen, pazarlamasında ve aplikasyonunda görev alan elemandır.

GÖREVLERİ 

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikerinin yapması gereken muhtemel işler; toprak hazırlığı, ekim-dikim, gübreleme, bakım-onarım konularında planlama yapabilmek, vejetasyon süresince bitkileri izleyerek gerekli bakım işlerinin yapılmasını sağlamak, çalışma alanında kullanacağı bitkilerin pazarlamasını yapmak, aplikasyon çalışmalarında metraj ve maliyet hesaplarını çıkarmaktır.

ALET VE MAKİNALAR 

Alan çalışmalarında konusu ile ilgili alet ve makineleri (teknik çizim ve ölçüm aletleri, CAD tabanlı programlar, traktör, mibzer, freze vb. tarım aletleri, bilgisayar, otomobil) kullanabilme yetisine sahip olmak.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mesleğini sevmek, arazi çalışmalarını sevmek, iyi sosyal ilişkiler kurabilmek, prezantabl olmak, seyahati sevmek ve hiçbir engeli olmamak, hoşgörülü, sabırlı ve dikkatli olmak, yaratıcı ve yönetici yeteneğe sahip olmak.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikerleri, belediyelerin park ve bahçe müdürlüklerinde, futbol sahalarında, golf sahalarında,  özel sektör (peyzaj firmaları), tohum firmalarında çalışabilirler. Ayrıca konuları ile ilgili kendi işlerini kurabilme imkânlarına sahiptirler. Çalışma ortamları ofis ve açık alanlardır.

MESLEKİ EĞİTİM 

- Çim Alan Tesisi ve Yönetimi programında teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.
- Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitimi başarı ile bitirenlere ön lisans diploması ve “Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Belediyelerin park ve bahçe müdürlüklerinde, hazır çim üretim firmalarında, Peyzaj Mimarlığı hizmeti veren firmalarda, Futbol sahalarında, Golf Sahalarında, Otellerde iş bulma olanakları vardır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ DURUMU 

- Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikerleri eğitim sürecinde devlet ve özel kuruluşlardan belli şartlarda kredi ve burs alabilirler.
- Yörede faaliyet gösteren çim sektörü üreticileri yanında kısmi zamanlı çalışarak bilgilerini pekiştirebilme ve gelir sağlayabilme imkânına sahiptirler.
- Mezuniyet sonrası özel sektörle yapacağı anlaşma kişinin bilgi birikimi, yeteneği, çalışma kapasitesi gibi faktörler kazanç durumunu belirler.

MESLEKİ İLERLEME OLANAKLARI 

Kişinin özelliklerine ve işverenin durumuna bağlı olarak yöneticiliğe kadar yükselebilme olanağına sahip olabilir. İki yıllık eğitim sonunda yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili üniversitelerin ziraat fakültelerine veya peyzaj mimarlığı bölümlerine geçerek eğitimlerine devam edebilirler. Bu bölümleri bitirenler “Ziraat Mühendisi” veya “Peyzaj Mimarı” unvanı alırlar.