Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 02/06/2017 tarihli ve 75850160-301.01.01-37697 sayılı yazısına istinaden; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"e eklenen Ek Madde 1'in usul ve esaslarında belirtilen, başvuruların 1 - 29 Ağustos tarihleri arasında alınmasına ilişkin 26.04.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı, 01 Ağustos - 15 Ağustos arasında alınması şeklinde  değiştirilmiştir.

Anılan karara göre belirlenecek güncel başvuru ve kayıt takvimi www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilecek olan "Yatay Geçiş Kılavuzu"nda duyurulacaktır