EGE ÜNİVERSİTESİ

Bayındır Meslek Yüksekokulu

Azami Süreleri Dolduran Öğrencilerimizin Dikkatine!

2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle 2015 yılında kayıtlanmış olan (kayıt donduranlar hariç)

son sınıf öğrencilerimiz 6569 sayılı kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44.maddesinde

yapılan değişiklik sonucunda azami sürelerini doldurup kayıt silinme durumuna gelenlere, 2018-2019

eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda 2(iki) ek sınav hakkı verilecektir.

 

-Ek sınavlarda “Alacak” ve “Devamsız” olunan derslerden sınav hakkı verilmeyecektir.

-Ek sınavlar sonucunda 6 ve daha fazla dersi kalan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

-5 ve daha az dersi kalan öğrencilerden ek sınav hakkı kullanan öğrencilere 3 yarıyıl, ek sınav hakkı kullanmayan öğrencilere 4 yarıyıl ek süre verilecektir.

- 1 dersi kalan öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilecektir.

-Staj başarısız ders olarak hesaba katılacaktır.

 

Bilgi için; Ege Ünv.”Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi”nin 23/10 maddesi incelenebilir.

 

SINAV TARİHLERİ
1. Ek Sınav       9 – 15 Eylül 2019
2. Ek Sınav       23 – 29 Eylül 2019
Ek sınavlar için son başvuru tarihi : 20 Ağustos 2019