EGE ÜNİVERSİTESİ

Bayındır Meslek Yüksekokulu

Genel Tanıtım

EGE ÜNİVERSİTESİ
BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 07.04.1997 tarihli toplantısında kurulmasına karar verilen Bayındır Meslek Yüksekokulu’nda, eğitime 1997–1998 eğitim-öğretim yılında başlanmıştır. 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren, Bayındır Belediyesi’nce Üniversitemize bağışlanan 42 dekar arazi üzerine yapılan 1.420m2 kapalı alana sahip okul binasında hizmet verilmeye devam edilmiştir.

Üniversitemiz ile Bayındır İlçesi hayırsever işadamlarından Sadık SUSAMCIOĞLU arasında imzalanan protokolle 2007 yılında başlanan ek bina, 2008 yılında tamamlanmıştır. 2009 yılında ek binanın hizmete girmesiyle Bayındır Meslek Yüksekokulu’nun kapalı alanı 2849 m2’ye ulaşmıştır.
Bayındır Meslek Yüksekokulu’nun yapılandırılmasında, bulunduğu bölgenin olanaklarının eğitim öğretime sağlayabileceği yararla birlikte, bu bölgedeki işletmelerin gereksinim duyduğu insan gücü yapıları da dikkate alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yürütülecek programlara karar verilmiş olup, Bayındır Meslek Yüksekokulu’nda halen 5 adet örgün eğitim programında eğitim öğretime devam edilmektedir.

Bayındır Meslek Yüksekokulu’nda; teorik ve uygulama derslerinin tümü okulun kendi bünyesinde yürütülmekte olup, bulunulan yörenin doğal laboratuar niteliğinde olmasından da faydalanılmaktadır. Ayrıca düzenlenen teknik gezilerle öğrencilerin alanları ile ilgili üretim süreçlerini birebir yaşamaları sağlanmaktadır. Bunun yanında, Bayındır Meslek Yüksekokulu’nun stratejik amaçları arasında yer alan bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla, birçok kurum ve kuruluşun peyzaj düzenleme çalışmaları da sürdürülmekte ve böylece öğrenciler için de uygulama olanağı sağlanmaktadır.

 

Bayındır Meslek Yüksekokulu’nun temel hedefi, öğrencilerini; değişen koşullara uyumu kolaylaştıracak bir mesleki beceri tabanına ve teknolojinin dayandığı temel bilgilere sahip, ekip halinde çalışma ruhu bulunan, değişen koşullara uyum sağlayabilen, alanında başarılı ara insan gücü olarak yetiştirmektir.
Bayındır Meslek Yüksekokulu olarak amacımız; analitik düşünce yeteneğine sahip, çağdaş, yenilikçi, teknolojiyi takip edebilen ve onu aktif olarak kullanabilen teknikerler yetiştirerek, Ege Bölgesinin ve ülkemizin tarım ve tekstil faaliyetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.


KURULUŞ YILI

1997

ÖĞRETİM ÜYESİ

4

Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent

1
-
3

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

6

 

 

Okulumuz Bünyesinde Bulunan Laboratuvar ve Atölyelerimiz;

 

  • 1 Adet Bitkisel Üretim Laboratuvarı
  • 1 Adet Konfeksiyon Atölyesi
  • 1 Adet Moda Tasarım Atölyesi
  • 2 Adet Bilgisayar Laboratuvarı
  • 9 Adet Uygulama Serası
  • 3 Adet Teknik Çizim Salonu